Prim Inivèsite CECOYA selebre pozitivis famn aysyèn

Ane sa a, nan okazyon Fèt Manman, CECOYA University ap selebre reyalizasyon enpresyonan fanm ayisyèn ki nan domèn antreprenarya, biznis, sèvis kominotè, politik, kominikasyon, teknoloji, medikaman, literati ak espò.

Nan tout mond lan, fanm ayisyen yo toujou ap fè gwo pwogrè epi fè travay enpresyonan. Men, reyalizasyon yo pase inapèsi. Ane sa a, Inivèsite CECOYA ap pote pi gwo vizibilite pou fanm ayisyèn ki manm òganizasyon. Lap rekonèt enpak pozitif yo genyen sou òganizasyon yo, kominote yo, endistri yo ak sosyete a. Nan sans sa a, Inivèsite CECOYA envite manm òganizasyon ak sosyete sivil la pwopoze nom fanm oswa ki, daprè yo, enkòpore lespri prim yo nan kategori ki anwo yo.

Nòt: Oumenm oswa òganizasyon w lan ka nome plizyè fanm pou menm kategori a, yon fanm pou tout kategori yo e menm fanm sa pou tout kategori yo. Yon naratif reyalizasyon pou chak nominasyon yo obligatwa.

Aksede aplikasyon Android ak IOS CECOYA University “MEDICPHAM”, klike sou ikòn “Award” ranpli fòm lan pou w ka soumèt aplikasyon w anvan 30 Mas o pi ta. Tout kandida yo ap resevwa yon envitasyon ofisyèl pou yo patisipe nan seremoni remiz prim vityèl kap fèt le 29 29 me kote CECOYA Inivèsite pral anonse gayan an pou chak kategori yo.