Platfom politik PLANSPA di non kont brigandaj politik

Platfom politik PLANSPA di non kont brigandaj politik, men wi pou dyalog ak eleksyon !
Lidè Planspa a mande pou pèp la kale je l pou byen idantifye alatèt kap fèl soufri yo…