ONM prezante bilan sou kantite depòte yo resevwa an Ayiti