Etidyan Saint François d’Assise yo manifeste pou mande liberasyon rektè Jean-Baptiste