15-16-17 Me : 3 jou priyè nan tout peyi a

15-16-17 Me :  Pastè yo lanse yon gwo kanpay 3 jou priyè nan tout peyi a !