Konpayi atistik Palto Vanyan ap prezante “Manno Mania”:  Yon komedi mizikal ki marye chan, dans, teyat ak nanm lakilti pou salye memwa Manno Charlemagne, yon potorik gason !

Randevou dimanch 3 janvye 2021 nan “le villate”, Petyonvil, 5è30 nan aprè midi.

Pri biyè yo se 1500 goud!

Pou plis enfomasyon : (509) 36 91 57 70   /            38 82 52 99