Novanm sa, Dyaspora pral fè pati demokrat la peye pou frekansite yap fè Ayiti a

Pati Demokrat la pa pran an kont ke imigran ayisyen ap enfliyanse rezilta eleksyon amerikèn yo byen anvan Obama te kandida pou pòs prezidan. Se poutèt sa, kòm yon fòs elektoral politik k ap grandi, elektora ayisyano-ameriken an gen kapasite pou l rete lakay yo oswa chanje vòt yo kòm Demokrat yo pa kapab genyen Florid, Lajòji ak menm Pennsylvani san sipò kominote sa a. Administrasyon Biden-Harris la dwe chanje politik etranjè yo anvè Ayiti, sitou fason ke yo sipòte koripsyon, move gouvènans ak antrepriz kriminèl, si yo vle kenbe oswa menm ogmante razwa yo mens ak frajil majorite 50-50 yo gen nan Sena a.

Elektora ayisyen an, ki konpoze de yon kolosal 2 milyon ayisyano-ameriken, ap enfliyanse siyifikativman eleksyon Ozetazini depi anvan 2016. Akoz konfigirasyon yo gaye nan tout peyi a, espesyalman nan eta kle tankou Lajòji, Pennsylvani, ak Florid, yon analiz de de dènye eleksyon jeneral yo konkli ke pati politik demokrat la pap kapab genyen eleksyon nan eta sa yo san sipò enpòtan nan men elektora ayisyen an.

Pa egzanp, an 2016, te gen 350,000 votè ayisyano-ameriken nan Florid. Pandan eleksyon jeneral yo, mwatye elektora ayisyen an swa rete lakay yo oswa vote pou Donald Trump. Kòm rezilta, Hillary Clinton te pèdi Eta a pa sèlman 112,000 vòt. Sa te pwouve ke vòt ayisyen an te enpòtan e li kontinye enpòtan anpil. Elektora ayisyen an pa t rive jwenn Madan Clinton akoz move fason li te manyen ak manipile rezilta eleksyon prezidansyèl Ayiti 2011 an favè de PHTK.

Remake tou ke elektora ayisyen an te enstrimantal nan ede Pati Demokrat la genyen eleksyon 2020 la nan nivo prezidansyèl ak kongrè a kote 85% vòt ayisyen an te ale jwen kandida demokrat yo. Misye Biden pa t espere genyen Lajòji, men ak gwo patisipasyon ayisyano-ameriken yo, li te ranpòte yon maj 12,000 vòt sou Trump. Anplis de sa, Ayisyano-ameriken yo te soti an gwo kantite pou asire viktwa pou senatè Rafael Warnock ak Jon Ossoff. Ayisyano-ameriken ap emigre pa pakèt moun nan eta sid yo kote yo entegre nan politik amerikèn ak gouvènman lokal yo. Pou egzanp, popilasyon Lajòjyen an estime nan 60,000 a 90,000 Ayisyano-ameriken ak sa ki nan Pennsilvani se tou pre 100,000, ki kontribye pou Biden genyen ak yon maj 80,555-vòt. Espesyalman nan Florid kote kominote Kiben Ameriken an gen tandans apiye Repibliken, pandan ke Ayisyen yo gen tandans bay vòt yo bay Demokrat yo, Pati Demokrat la pa jam koutize vòt Aysien yo paske yo konen Aysyen vote pou yo kan mèm ak otamatikman.

Ak Etazini kontinye kap kontinye ap derespekte imigran ayisyen yo ak prensip demokratik Ayiti yo, elektora ayisyen an pral fè Demokrat yo tounen yon pati minorite apre eleksyon mitan manda 2022 la. Nan tèm ki pi pwofàn yo, Ayisyano-ameriken pap vote pou okenn Demokrat si Biden pa amelyore politik etranjè li konsènan Ayiti.

Elektora ayisyen an eksprime mekontantman ekstrèm ak imigrasyon Administrasyon Biden-Harris ak politik etranjè Ayiti. Lidèchip eli pati a kontinye elabore pwosedi ki alyene votè Ayisyano-ameriken yo epi ki agrave sitiyasyon an Ayiti. Sa a se malgre plizyè ane sipò pou ede eli Demokrat yo. Kontinye souzestime epi pran pou yo valè politik Ayisyano-ameriken yo oswa potansyèl yo pou chanje alyans kapasite vòt yo pou enfliyanse eleksyon yo pral toujou koute chè pou pati a.

Kounye a, Ayisyano-ameriken ap viv nan plizyè distri kongrè kote reprezantasyon Demokrat yo ak sipò pou yo ap diminye. Kidonk, Demokrat yo de pli zan pli depann de vòt ayisyano-ameriken yo pou re-eleksyon. Elektora ayisyen an pral gen yon efè dirab sou eleksyon Sena a nan plizyè eta kle espesyalman nan Lajòji ak Florid kote re-eleksyon Raphael Warnock a depann de plis pase 60,000 elektè yo ak nan Florid kote Val Deming pa pral eli san yon gwo patisipasyon 350,000 votè ayisyano-ameriken kap viv nan eta sa.

Palan de Chanm Depite a nan mitan tèm sa, si Demokrat yo vle reyisi an 2022, yo dwe sipòte elektè ayisyano-ameriken yo nan sis distri tankou 7yèm Distri nan Lajòji ki reprezante pa Carolyn Boudreaux ak 9yèm ak 13yèm Distri Kongrè nan Florid la. Distri yo reprezante pa Carolyn Boudreaux, Stephanie Murphy, Daren Soto, ak Charlie Christ respektivman. Yo dwe tou chanje politik yo anvè Ayiti si yo vle bat Repibliken Carlos Jimenez ak Maria Salazar ki reprezante respektivman 26yèm ak 27yèm distri Kongrè Florid yo.

Politisyen ameriken ki pa pran elektora ayisyen an oserye montre key o pa anvi ranpòte eleksyon oswa kenbe chèz yo an novamb sa. Avèk yon elektora k ap grandi nan domèn politik ak alfabetizasyon politik, Novanm 2022 sa a, Aysyano-Ameriken pral vote an blòk pou politisyen k ap koute epi pra l aksyon k ap mennen transfòmasyon ann Ayiti ansanm ak ranfòse sikonskripsyon ayisyen an atravè politik imigrasyon ki gen bon sans.

Doktè Bobb Rousseau