Sektè pwotestan an pran pozisyon kont vyolans ak entimidasyon