PNH : Operasyon Je Wè Bouch Pale

PNH : Operasyon Je Wè Bouch Pale. 122 se nimewo dijans lapolis kap kombat kidnapin!