Pastè Gérald Bataille rete kwé Edikasyon kapab diminye ensekirite nan peyi a!