Pastè Gérald Bataille anonse gran priyè dimanch 18 avril pou viktim kidnapin yo

Pastè Gérald Bataille anonse gran priyè dimanch 18 avril pou viktim kidnapin yo