Mobilizasyon elèv lekòl kont kidnapin

Mobilizasyon elèv lekòl kont kidnapin…