Me Arnel Rémy plede pou revokasyon manda kont Madan Coq