Mache nwa: Operasyon sezi ak detwi galon gaz nan lari Pòtoprens