Guichard Doré ap jistifye travay komisyon kap travay sou nouvo konstitisyon an