FAES: Distribisyon pla cho nan lokalite Tèrye wouj