Yon gwoup kretyen te desann nan Village de Dieu pou preche levanjil !