Kote jenerasyon rabòday sa pwale?
Du jamais vu en Haïti!