Dife nan lekol Jean Marie Guilloux

Yon bò nan lekol Jean Marie Guilloux pran dife.