CE-JILAP mande leta pran responsabilite l pou frennen kidnapin nan peyi a