2zyèm jounen mobilizasyon KOUPE RACHE nan Pòtoprens

2zyèm jounen mobilizasyon KOUPE RACHE nan Pòtoprens